Praca gabinetu w okresie podwyższonego ryzyka zakażeniem

Szerząca się na świecie pandemia wirusa COVID 19 odcisnęła swoje piętno praktycznie na każdym aspekcie codziennego życia. Nawet proste i podstawowe czynności, które dotychczas realizowaliśmy takie jak robienie zakupów, spotkania z przyjaciółmi czy spacerowanie uległy zmianie. Wysoki stopień zaraźliwości jak również brak dostępnych szczepionek oraz leków zwalczających koronawirusa Covid-19, wymusza również zmiany w sposobie realizacji świadczeń zdrowotnych zwłaszcza w gabinetach zabiegowych. Leczenie zębów i stanów zapalnych jamy ustnej wymaga użycia narzędzi powodujących powstawanie aerozolu ze śliny i powietrza. Mając na uwadze powyżej opisany wysoki stopień zaraźliwości COVID 19, świadczący usługę personel medyczny musi być zabezpieczony przed potencjalnym zakażeniem siebie i kolejnych Pacjentów (tzw zakażenia krzyżowe) Niezbędne są zatem dodatkowe czynności wspomagające zapobieganie zakażeniu. Minister Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne wydali rekomendacje do trybu wykonywania świadczeń stomatologicznych. Wskazują one jakie środki ochrony należy przedsięwziąć w celu ochrony pacjentów i własnej.

Najważniejsze z nich to:
  • sterylizacja powietrza

  • mycie podłogi 60-70 % roztworem alkoholu po każdym pacjencie

  • dodatkowe rękawice dla lekarza, higienistki i PACJENTA

  • maski lub półmaski twarzowe o odpowiednio wysokiej filtracji wirusowej

  • czepek, gogle, przyłbice

  • kombinezon lub fartuch jednorazowy

  • organizacja pracy gabinetu ograniczająca ryzyko bezpośrednich kontaktów Pacjentów
Nasz Gabinet, świadomy swojej misji, realizuje wymienione wymogi w trosce o zdrowie Pacjentów i Personelu.
W gabinecie prowadzona jest dezynfekcja powietrza, przy pomocy wentylatora z systemem promieniowania UV

Informacje dla Pacjenta przed wizytą

Rejestracja

Rejestracja wizyty pacjenta odbywa się wyłącznie przez telefon. Podczas rozmowy, personel przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny. Dokonywana jest również weryfikacja konieczności odbycia wizyty. Często zachodzą przypadki, kiedy wystarczy wystawienie recepty na lek przeciwbólowy. Wprowadzone przez NFZ funkcjonalności pozwalają w chwili obecnej na wystawienie e-recepty lub e-zwolnienia.

Przeprowadzenie Wizyty
Na wizytę Pacjent musi przyjść punktualnie - również nie przed czasem. Ma to na celu wyeliminowanie kontaktu z poprzednim pacjentem.
Czynności wstępne
Po wejściu do Gabinetu następuje:
  • dezynfekcja rąk pacjenta, ubranie przez niego rękawiczek jednorazowych

  • wywiadu epidemiologicznego

  • pomiar temperatury ciała

W sytuacji podwyższonej ciepłoty ciała, lekarz analizuje potencjalne przyczyny i podejmuje decyzję czy wizyta może się odbyć. Pacjent zdejmuje wierzchnie ubranie, odwieszając je lewą stroną na zewnątrz. Zakłada ochraniacze na obuwie i może wejść do gabinetu zabiegowego.

Zabieg

Personel medyczny świadczący usługę ubrany jest zgodnie z opisanymi wytyczymy organizacji lekarskich (kombinezon, fartuch jednorazowy, maseczkę FFp2/3, 2 pary rękawiczek. Po wyjściu pacjenta z gabinetu musi pozostać czas przeznaczony na sprzątniecie stanowiska i dezynfekcję unitu i powierzchni dotykowych, włączając klamki, uchwyty, umycie podłogi itp., oraz wymianę̨ narzędzi, sterylizację powierza lub 15 min wietrzenie. Stąd zalecenie, aby przyjmować jednego pacjenta na godzinę oraz prośba o punktualne stawianie się na zabieg.

Skip to content