Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko, opracowana zgodnie z art. 32c pkt. 2. ustawy Prawo atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941 ze zm.)

1.  Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na uruchomieniu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w medycznej pracowni rentgenowskiej, zgodnie z zasadą ALARA, wg której zapobiega narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a w przypadku braku zapobieżenia takim sytuacjom – ogranicza ich skutki do poziomu tak niskiego, jak tylko jest to rozsądnie osiągalne, przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych.

2. Urządzeniem wytwarzającym promieniowanie jonizujące w medycznej pracowni rentgenowskiej jest stacjonarny aparat stomatologiczny wewnątrzustny z odczytem cyfrowym.

3.  Zgodnie z obliczeniami ochronności osłon stałych (pozytywna opinia PWIS w Łodzi i pomiarami środowiska – otoczenia gabinetów, osłony stałe (w tym stropy, ściany i drzwi) spełniają swoje wymagania. Podczas ekspozycji, osoby znajdujące się poza gabinetem, w którym zainstalowany jest aparat, są bezpieczne.                                                                                       

WNIOSEK: 

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach jest zgodna z zasadą ALARA, narażenie na promieniowanie jonizujące jest akceptowalne.

Nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ogółu ludności i środowisko.

Skip to content